"Za zagrażające prawom i wolnościom obywatelskim należy uznać wszelkie zabiegi władzy ustawodawczej i wykonawczej zmierzające do ograniczenia niezależności władzy sądowniczej i niezawisłości sędziów, w tym Trybunału Konstytucyjnego. Również wszelkie działania podważające jeden z fundamentów współczesnej demokracji, jakim jest równoważenie się legislatywy, egzekutywy i judykatury, w szczególności zmierzające do braku poszanowania dla prawomocnych i ostatecznych decyzji sądów i trybunałów, zagrażają najistotniejszym wartościom wyrażonym nie tylko w przepisach Konstytucji" - głosi uchwała.
Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej