PiS i Kukiz'15 proponują zmiany trzech artykułów Konstytucji RP.

Pierwsza zmiana, artykuł 194

Projekt ustawy zakłada zmianę art. 194 konstytucji. Po zmianie Trybunał Konstytucyjny:

* miałby się składać z 18 sędziów (do tej pory 15)

* sędziów wybierałby Sejm większością co najmniej 2/3 głosów (do tej pory była to zwykła większość)

Wybór sędziów odbywałby się - jak dotychczas - w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, na 9 lat, spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą. Ponowny wybór do składu Trybunału byłby - jak dotąd - niedopuszczalny.

Prezesa i wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego miałby powoływać - jak dotychczas - prezydent, ale - i tu nowość: * spośród co najmniej trzech kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Do tej pory w konstytucji nie było zapisu, ilu kandydatów ma przedstawić zgromadzenie.
Pozostało 85% tekstu
Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej