Szefa CBA na czteroletnią kadencję powołuje i odwołuje premier. Zasięga przy tym opinii prezydenta, sejmowej komisji ds. służb specjalnych oraz kolegium do spraw specjalnych. Ta sama osoba może pełnić tę funkcję tylko dwa razy. Paweł Wojtunik powołany został na stanowisko szefa CBA w grudniu 2013 r. To jego druga kadencja.

Funkcja szefa CBA jest kadencyjna. Zgodnie z ustawą o CBA może zostać odwołany w przypadku "rezygnacji z zajmowanego stanowiska", "niewykonywania obowiązków z powodu choroby trwającej nieprzerwanie ponad trzy miesiące" bądź "niespełniania któregokolwiek z warunków określonych" w ustawie.

Kluczowy ma tu być zapis: "spełnia wymagania określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych w zakresie dostępu do informacji stanowiących tajemnicę państwową oznaczonych klauzulą 'ściśle tajne'".

W ubiegłym tygodniu PiS odwołał szefów czterech służb specjalnych: Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej