Trybunał nie wprowadził okresu przejściowego, więc zakwestionowane przepisy tracą moc po opublikowaniu wyroku.

Zdaniem Trybunału obowiązek wskazania innego lekarza czy placówki narusza wolność sumienia. Rok temu RPO Irena Lipowicz także występowała do ministra zdrowia o przeniesienie tego obowiązku na administrację, np. na dyrektorów placówek, żeby lekarz nie miał przy kierowaniu (np. na aborcję) konfliktu sumienia.

Sprzeczny z konstytucją jest też zakaz powołania się na klauzulę sumienia w "przypadkach niecierpiących zwłoki" - ale innych niż zagrożenie zdrowia i życia - przez swoją nieprecyzyjność.

Zgodny z konstytucją jest natomiast wymóg, by lekarz powołał się na klauzulę sumienia na piśmie i uzasadnił decyzję.

Trybunał rozpatrzył sprawę w pełnym składzie, sprawozdawcą była Małgorzata Pyziak-Szafnicka. Zdania odrębne złożyli Stanisław Biernat, Teresa Liszcz, Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz i Andrzej Wróbel.
Pozostało 88% tekstu
Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej