Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, która powołała do życia instytucję asystenta rodziny, weszła w życie w 2012 r. Jest to forma wsparcia adresowana do rodzin niezaradnych życiowo, dotkniętych problemem biedy, bezrobocia, uzależnień, którym grozi zabranie dzieci. Zadaniem asystenta jest praca z takimi rodzicami i doprowadzenie do poprawy sytuacji. Nie chodzi o wyręczanie, ale o nauczenie zaradności, pomoc w znalezieniu pracy czy w walce z nałogiem. Asystent pomaga również wtedy, kiedy dzieci zostały już odebrane.
Pozostało 90% tekstu
Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej