Komitet ogłosił postulaty w lutym. Poparło je ponad 70 instytutów i wydziałów humanistycznych uczelni publicznych oraz trzy największe związki zawodowe. Humaniści zwrócili się do MNiSW z 5 propozycjami:

1. Chcą zmiany finansowania uczelni. Przede wszystkim zmniejszenia wagi liczby studentów.

Ministerstwo odpowiedziało Komitetowi, że od 2015 r. wprowadziło dwie zmiany w obliczaniu czynnika studencko-doktoranckiego: nie jest brana pod uwagę liczba studentów niestacjonarnych (to ich ubywa najwięcej), a mniejsza waga jest przypisywana liczbie doktorantów bez stypendiów (trzy razy mniej niż rok wcześniej).
Pozostało 84% tekstu
Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej