Prezydium Episkopatu Polski wydało wczoraj oświadczenie w związku z debatą o klauzuli sumienia lekarzy i odwołaniem prof. Bogdana Chazana z funkcji dyrektora warszawskiego szpitala. "Zadanie prawa cywilnego jest inne niż prawa moralnego, a zakres jego oddziaływania węższy. Jednak w żadnej dziedzinie życia prawo cywilne nie może zastąpić sumienia ani narzucać norm, które przekraczają jego kompetencje" - to przywoływany przez Episkopat cytat z encykliki "Evangelium vitae" Jana Pawła II, który potępiał aborcję. Biskupi przypominają, że "wielu przedstawicieli życia publicznego, zwłaszcza politycznego, wyrażało hołd dla Papieża".

"Aborcja zawsze jest złem, człowiek ma prawo do sprzeciwu sumienia wobec niegodziwego prawa cywilnego i nie może być dyskryminowany ze względu na sprzeciw sumienia" - głosi Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi podkreślają, że nie da się pogodzić nauczania papieża z działaniami "kultury śmierci". I przywołują inny fragment encykliki: "Kto powołuje się na sprzeciw sumienia, nie może być narażony nie tylko na sankcje karne, ale także na żadne inne ujemne konsekwencje prawne, dyscyplinarne, materialne czy zawodowe". Oświadczenie głosi, że "św. Jan Paweł II jednoznacznie oceniał zło aborcji, ale nigdy nie potępiał kobiety - matki, przywoływał natomiast kręgi współodpowiedzialnych za tę zbrodnię".
Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej