"W związku z bardzo dużym prawdopodobieństwem, iż mogło dojść do wykorzystania funduszy unijnych niezgodnie z ich przeznaczeniem, zwracam się z wnioskiem o przeprowadzenie działań kontrolnych i zbadanie: (a) legalności i celowości przyznania; (b) faktycznego sposobu wykorzystania środków unijnych przez Kościół katolicki, instytucje katolickie i organizacje odwołujące się do nauki Kościoła, przeznaczonych na projekty, w ramach realizacji których - zgodnie z unijnymi wymogami - wdrażane powinny być zasady równości płci (gender mainsteraming)" - napisała w piśmie skierowanym do szefa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego wicemarszałkini Sejmu Wanda Nowicka.
Pozostało 88% tekstu
Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej