W informacji, umieszczonej na stronach internetowych premiera czytamy, że pomimo zidentyfikowanych uchybień, Donald Tusk ma nadzieję, że nastąpi znacząca poprawa funkcjonowania prokuratury. Szef rządu przy zatwierdzaniu sprawozdania wziął pod uwagę całokształt działalności prokuratury, w tym fakt, że dopiero dwa lata temu prokuratura stała się w pełni niezależna.

Sprawozdanie Andrzeja Seremeta zawiera informacje na temat sytuacji kadrowej i finansowej prokuratury, postępowań przygotowawczych i sądowych, współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Znajduje się w nim także opis współpracy międzynarodowej, funkcjonowania systemów informatycznych, opiniowania projektów aktów prawnych, a także działań usprawniających organizację pracy Prokuratury Generalnej. W sprawozdaniu zawarto także raport z działalności sądownictwa dyscyplinarnego, informacje o współpracy z Krajową Radą Prokuratury, działalności wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz działalności prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej