Nowym wiceministrem skarbu został mianowany 12 maja Kazimierz Jaszczyk (60 lat).

W 1967 ukończył studia prawnicze na UJ i potem odbywał aplikację sądową w Krakowie. Sędzią jednak nie został - od 1969 do 1973 r. był wiceprezesem do spraw ekonomicznych w radzie naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich.

Stąd trafił do administracji rządowej, najpierw jako doradca wicepremiera do spraw nauki, szkolnictwa i techniki (1973-74), a potem jako dyrektor w Ministerstwie Kultury i Sztuki (1975-76). W latach 1977-83 był konsulem w Sydney (Australia). Po powrocie z placówki do 1991 r. dyrektor departamentu zagranicznego Ministerstwa Kultury i Sztuki. Stąd trafił do zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych.

Do pracy w administracji rządowej powrócił w 1997 r., kiedy po reorganizacji centrum rządowego przy Ministerstwie Skarbu utworzono Agencję Prywatyzacji. Jej prezesem Jaszczyk był przez kilka miesięcy do 1998 r. Potem aż do obecnej nominacji na stanowisko wiceministra skarbu pracował jako dyrektor generalny Związku Polskiego Przemysłu, Handlu i Finansów, jednej z krajowych organizacji pracodawców. Od 2000 r. był również jako reprezentant związku wiceprezesem Międzynarodowej Izby Handlu.
Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej