Matematyka się liczy!

Nauczanie matematyki może być atrakcyjne i nowoczesne. Ważne jest jednak ł±czenie wiedzy z do¶wiadczeniem, budzenie twórczego, otwartego my¶lenia.
Warto zacz±ć od nauczycieli, bo to ich rol± jest rozwijanie wiedzy i umiejętno¶ci uczniów, inspirowanie i budzenie zainteresowań. Chcemy pokazać nowe metody w dydaktyce matematyki, ¶wiatowe trendy, kierunki my¶lenia, które warto zaszczepić w polskiej szkole. Ważna jest tu także rola rodzica, by wiedział, czego może oczekiwać od szkoły i jak może wesprzeć proces edukacji swojego dziecka. No i uczniowie - w których należy pielęgnować ich naturaln± ciekawo¶ć i chęć odkrywania.

Dlatego w kolejnej edycji akcji społecznej "Matematyka się liczy" chcemy zaproponować rodzaj "odnowionego" spojrzenia na nauczanie matematyki.