Aleksandra Hausner

 • | Aleksandra Hausner |

  Praktyczne, przyszłościowe, fascynujące - najbardziej oblegane kierunki studiów

  Lista najpopularniejszych kierunków studiów od kilku lat pozostaje niemal bez zmian. W czołówce znajdują się budownictwo, zarządzanie, pedagogika, informatyka, prawo oraz psychologia i ekonomia. Co roku zmienia się za to lista najbardziej obleganych...

  23-05-2012 11:51
 • | Aleksandra Hausner |

  Powstanie w getcie warszawskim

  Warszawskie getto zostało utworzone w październiku 1940 jako zamknięta dzielnica dla żydowskiej ludności Warszawy oraz dla Żydów przesiedlanych z okolic. Powstanie getta miało ułatwić późniejsze tzw. akcje likwidacyjne, czyli zbiorowe wywózki do...

  19-05-2009 13:16
 • | Aleksandra Hausner |

  Grudzień 1970 - przyczyny, przebieg i skutki

  W grudniu 1970 w kilku miastach na Wybrzeżu doszło do strajków, demonstracji i starć ulicznych, spacyfikowanych przez milicję i wojsko. Za bezpośrednią przyczynę wydarzeń grudniowych uważa się wprowadzenie znacznych podwyżek cen< artykułów pierwszej...

  19-05-2009 12:57
 • | Aleksandra Hausner |

  Humanizm

  19-05-2009 12:36
 • | Aleksandra Hausner |

  Powstanie państwa Izrael

  Początki żydowskiego osadnictwa w Palestynie w czasach nowożytnych sięgają XIX wieku. Około roku 1881 Żydzi uciekający z Europy Wschodniej, głównie z Rosji i Rumunii, zaczęli osiedlać się w Palestynie i zakładać tam kolonie - była to tzw. pierwsza...

  14-04-2009 14:30
Więcej tematów
Wiadomości z kraju
Wiadomości ze świata
Tylko Zdrowie
Sport
Kultura
Gospodarka